Menu
data vinaphone 4g

Trả sau Vinaphone

Các gói cước trả sau Vinaphone được áp dụng triển khai trên phạm vi toàn quốc dành cho tất cả khách hàng có nhu cầu đăng ký thuê bao hòa mạng mới trả sau hoặc thực hiện chuyển đổi hình thức thuê bao từ trả trước sang trả sau. Ưu đãi hấp dẫn đến từ các gói cước trả sau Vina, hứa hẹn sẽ giúp người dùng di động giảm thiểu tối đa chi phí liên lạc và truy cập mạng 3G/4G mỗi tháng.

Hướng dẫn đăng ký Trả sau Vinaphone

Gói cước

Dung lượng

Cước phát sinh

Cú pháp

Đăng ký nhanh

Các gói Trả sau Vinaphone

Gói BIG300 (trả sau)

300.000đ30 ngày
180GB
Mua thêm Data
DATA24 BIG300 TS gửi 1543

Gói 60G (trả sau)

50.000đ0 ngày
02GB/ngày
Miễn phí
DATA24 60G TS gửi 1543

Gói D5 (trả sau)

5.000đ0 ngày
1GB
Ngắt kết nối
DATA24 D5 TS gửi 1543

Gói DT20 (trả sau)

20.000đ7 ngày
1GB
25đ/50kB
DATA24 DT20 TS gửi 1543

Gói X35 ( trả sau)

35.000đ0 ngày
2GB
Ngắt kết nối
DATA24 X35 TS gửi 1543

Gói DT30 (trả sau)

30.000Đ7 ngày
7GB
Ngắt kết nối
DATA24 DT30 TS gửi 1543

Gói MAX (trả sau)

70.000đ30 ngày
3.8GB
Miễn phí
DATA24 MAX TS gửi 1543

Gói MAX100 (trả sau)

100.000 đ30 ngày
30GB
Miễn phí
DATA24 MAX100 TS gửi 1543

Gói X25 (trả sau)

25.000đ0 ngày
1GB
Ngắt kết nối
DATA24 X25 TS gửi 1543

Gói X15 (trả sau)

15.000đ0 ngày
500MB
Ngắt kết nối
DATA24 X15 TS gửi 1543

Gói MAX200 (trả sau)

200.000đ30 ngày
60GB
Miễn phí
DATA24 MAX200 TS gửi 1543

Gói MAX300 (trả sau)

300.000 đ30 ngày
100 GB
Miễn phí
DATA24 MAX300 TS gửi 1543

Gói BIG25 (trả sau)

25.000đ30 ngày
500MB
Ngắt kết nối
DATA24 BIG25 TS gửi 1543

Gói BIG50 (trả sau)

50.000đ30 ngày
1,2GB
Ngắt kết nối
DATA24 BIG50 TS gửi 1543

Gói BIG70 (trả sau)

70.000đ30 ngày
4,8GB
Ngắt kết nối
DATA24 BIG70 TS gửi 1543

Gói BIG90 (trả sau)

90.000đ30 ngày
7GB
Ngắt kết nối
DATA24 BIG90 TS gửi 1543

Gói BIG120 (trả sau)

120.000đ 30 ngày
60GB
Mua thêm Data
DATA24 BIG120 TS gửi 1543

Gói BIG200 (trả sau)

200.000đ30 ngày
120GB
Mua thêm Data
DATA24 BIG200 TS gửi 1543

Gói D60G (trả sau)

120.000đ30 ngày
2GB/ngày ( 60GB/30 ngày)
Ngắt kết nối
DATA24 D60G TS gửi 1543

Gói D15P (trả sau)

79.000đ30 ngày
1.000 phút nội mạng + 500MB/ngày
Ngắt kết nối
DATA24 D15P TS gửi 1543

Gói D30P (trả sau)

99.000đ 30 ngày
1500 phút nội mạng + 50 phút nội mạng + 01GB/ngày
Ngắt kết nối
DATA24 D30P TS gửi 1543

Gói D169G (trả sau)

169.000đ30 ngày
2000 phút nội mạng + 100 phút ngoại mạng + 02GB/ng
Miễn phí
DATA24 D169P TS gửi 1543

Gói D199G (trả sau)

199.000đ30 ngày
2000 phút gọi nội mạng + 150 phút gọi ngoại mạng
Ngắt kết nối
DATA23 D199P TS gửi 1543

Gói D2 (trả sau)

10.000đ1 ngày
02GB/ngày
Ngắt kết nối
DATA24 D2 TS gửi 1543

Gói D7 (trả sau)

7.000đ1 ngày
1,2GB/ngày
Ngắt kết nối
DATA24 D7 TS gửi 1543

Gói D15 (trả sau)

15.000đ1 ngày
5GB/ngày
Ngắt kết nối
DATA24 D15 TS gửi 1543

Gói D5K (trả sau)

5.000đ1 ngày
500MB/ngày
Ngắt kết nối
DATA24 D5K TS gửi 1543

Gói D3 (trả sau)

15.000đ3 ngày
3GB
Ngắt kết nối
DATA24 D3 TS gửi 1543

Gói cước trả sau Vinaphone