Menu
data vinaphone 4g

GÓI CƯỚC 3G/4G VINAPHONE 3 THÁNG

Tổng hợp gói cước data thoại sms 3tháng mới giá rẻ, dung lượng khủng, nhiều ưu đãi!

Gói cước
Dung lượng
Cước phát sinh
Cú pháp
Đăng ký nhanh

Data 3g/4g vinaphone 3 tháng(90 ngày)

Các gói cước 3G/4G 3 tháng (90 ngày) của VinaPhone

387.000đ90 ngày
2GB/ngày + Xem hơn 140 kênh trên MyTV
Ngắt kết nối
DATA24 3BIG129V gửi 1543
180.000d90 ngày
45GB
Ngắt kết nối
DATA24 3D15G gửi 1543
230.000đ90 ngày
90GB
Ngắt kết nối
DATA24 3D30G gửi 1543
300.00090 ngày
180 GB
Ngắt kết nối
DATA24 3D60G gửi 1543
300.000đ90 ngày
2GB/ngày + 1500P nội mạng + 50P ngoại mạng
Ngắt kết nối
DATA24 3D60K gửi 1543
237.000đ90 ngày
3GB/ngày + 1000P nội mạng + 60P ngoại mạng
Ngắt kết nối
DATA24 3TD79P gửi 1543
270.000đ90 ngày
4GB/ngày + 1500P gọi nội mạng + 50P gọi ngoại mạng
Ngắt kết nối
DATA24 3D90K gửi 1543
270.000đ90 ngày
6GB/ngày + 1500P gọi nội mạng + 50P gọi ngoại mạng
Ngắt kết nối
DATA24 3D90Z gửi 1543
300.000đ90 ngày
4GB/ngày + 1500P gọi nội mạng + 50P gọi ngoại mạng
Ngắt kết nối
DATA24 3SG120 gửi 1543
300.000đ90 ngày
4GB/ngày + 1500P gọi nội mạng + 50P gọi ngoại mạng
Ngắt kết nối
DATA24 3TD120Z gửi 1543
147.000đ90 ngày
2GB/ngày + 1000P nội mạng
Ngắt kết nối
DATA24 3TD49P gửi 1543
267.000đ90 ngày
4GB/ngày + 1000P nội mạng + 60P ngoại mạng
Ngắt kết nối
DATA24 3TD89P gửi 1543
372,500 đ90 ngày
360GB
Ngắt kết nối
DATA24 3TVD149 gửi 1543
237.000đ90 ngày
45GB+ 3000p
Tính cước thông thường
DATA24 D15P3T gửi 1543
270.000đ90 ngày
90GB+ 1530p
Tính cước thông thường
DATA24 D30P_3T gửi 1543
150.000d.90 ngày
12GB + 300p
Tính cước thông thường
DATA24 HEY_3T gửi 1543
177.000đ90 ngày
15GB+ 300p+ miễn phí gọi dưới 10p
Tính cước thông thường
DATA24 HEY59_3T gửi 1543