Menu
data vinaphone 4g

GÓI CƯỚC 4G VINAPHONE 12 THÁNG

Tổng hợp gói cước vinaphone 12 tháng data thoại sms , mới giá rẻ , dung lượng khủng, nhiều ưu đãi!

Gói cước
Dung lượng
Cước phát sinh
Cú pháp
Đăng ký nhanh

Gói cước Data vinaphone 1 năm

THÔNG BÁO: VinaPhone triển khai chương trình khuyến mãi mua 10 tặng 2. Khi bạn đăng ký gói 4G Vina chu kỳ 12 tháng thì sẽ được miễn phí cước 2 tháng, chỉ phải trả cước 10 tháng. (Ví dụ: Đăng ký gói 12TMAX100 thì chỉ cần trả 1.000.000đ/ 12 tháng thay vì 1.200.000đ/ 12 tháng. Tiết kiệm được đến 200.000đ.)

1.290.000d360 ngày
360p+720sms+14,4GB+miễn phí<10p
Tính cước thông thường
DATA24 B12912T gửi 1543
990.000đ360 ngày
7.2Gb+360p+miễn phí<10p+720sms
Tính cước thông thường
DATA24 B9912T gửi 1543
1.548.000đ360 ngày
2GB/ngày + Xem hơn 140 kênh trên MyTV
Ngắt kết nối
DATA24 12BIG129V gửi 1543
700.000d360 ngày
180GB
Ngắt kết nối
DATA24 12D15G gửi 1543
900.000d360 ngày
360GB
Ngắt kết nối
DATA24 12D30G gửi 1543
1.200.000đ360 ngày
720GB+ 1550p
Tính cước thông thường
DATA24 12D60G gửi 1543
1.200.000đ360 ngày
2GB/ngày + 1500P nội mạng + 50P ngoại mạng
Ngắt kết nối
DATA24 12D60K gửi 1543
1.080.000đ360 ngày
4GB/ngày + 1500P gọi nội mạng + 50P gọi ngoại mạng
Ngắt kết nối
DATA24 12D90K gửi 1543
1.080.000đ360 ngày
6GB/ngày + 1500P gọi nội mạng + 50P gọi ngoại mạng
Ngắt kết nối
DATA24 12D90Z gửi 1543
1.290.000đ360 ngày
2GB/ngày + 1000P nội mạng + 50P ngoại mạng
Ngắt kết nối
DATA24 12DIGI129 gửi 1543
2.490.000đ360 ngày
4GB/ngày + 1500P gọi nội mạng + 100 SMS nội mạng
Hết dung lượng hạ băng thông 512Mbps/512Mbps.
DATA24 12DIGI249 gửi 1543
1.200.000đ360 ngày
4GB/ngày + 1500 Phút gọi nội mạng + 50 Phút gọi ng
Ngắt kết nối
DATA24 12SG120 gửi 1543
1.200.000đ360 ngày
2GB/ngày
Ngắt kết nối
DATA24 12TBIG120 gửi 1543
2.000.000đ 360 ngày
4GB/ngày
Ngắt kết nối
DATA24 12TBIG200 gửi 1543
3.000.000đ360 ngày
6GB/ngày
Ngắt kết nối
DATA24 12TBIG300 gửi 1543
700.000 đ360 ngày
57,6 GB
Ngắt kết nối
DATA24 12TBIG70 gửi 1543
900.000 đ360 ngày
84GB
75đ/50kb
DATA24 12TBIG90 gửi 1543
1.200.000đ360 ngày
4GB/ngày + 1500P gọi nội mạng + 50P gọi ngoại mạng
Ngắt kết nối
DATA24 12TD120Z gửi 1543
490.000đ360 ngày
2GB/ngày + 1000P nội mạng
Ngắt kết nối
DATA24 12TD49P gửi 1543
790.000đ360 ngày
3GB/ngày + 1000P nội mạng + 60P ngoại mạng
Ngắt kết nối
DATA24 12TD79P gửi 1543
890.000đ360 ngày
4GB/ngày + 1000P nội mạng + 60P ngoại mạng
Ngắt kết nối
DATA24 12TD89P gửi 1543
600.000d360 ngày
1200GB
Ngắt kết nối
DATA24 12THAGA gửi 1543
700.000 đ360 ngày
45.6GB
Miễn phí
DATA24 12TMAX gửi 1543
1.000.000 đ360 ngày
360 GB
Miễn phí
DATA24 12TMAX100 gửi 1543
2.000.000đ360 ngày
720 GB
Miễn phí
DATA24 12TMAX200 gửi 1543
3.000.000đ360 ngày
12000 GB
Miễn phí
DATA24 12TMAX300 gửi 1543
500.000 đ360 ngày
48GB
Miễn phí
DATA24 12TMAXS gửi 1543
890.000đ360 ngày
720GB
Ngắt kết nối
DATA24 12TVD89 gửi 1543
1.068.000đ360 ngày
4GB/ngày + MP gọi nội mạng <20P + 50P gọi ngoại mạ
Ngắt kết nối
DATA24 12TVD89P gửi 1543
300.000đ360 ngày
1200p+1200sms+3.6Gb
Tính cước thông thường
DATA24 B3012T gửi 1543
500.000d360 ngày
72Gb+ 3000p+3000sms
Tính cước thông thường
DATA24 B5012T gửi 1543
900.000đ360 ngày
360GB+ 1530p
Tính cước thông thường
DATA24 D30P_12T gửi 1543
500.000đ360 ngày
60GB
Ngắt kết nối
DATA24 D500T gửi 1543
900.000đ360 ngày
108GB
Ngắt kết nối
DATA24 D900 gửi 1543
600.000đ360 ngày
48GB+ 1200p
Tính cước thông thường
DATA24 HEY_12TK gửi 1543
708.000d 360 ngày
60 GB+ 1320p
Tính cước thông thường
DATA24 HEY59_12T gửi 1543
1.080.000d 360 ngày
60 GB+ 1440p
Tính cước thông thường
DATA24 HEY90_12T gửi 1543
1.080.000d 360 ngày
60 GB+ 1440p
Tính cước thông thường
DATA24 HEY90_12TK gửi 1543
500.000đ360 ngày
Miễn phí <10p+ 100p+ 24GB
Tính cước thông thường
DATA24 V50P12T gửi 1543
700.000đ360 ngày
Miễn phí <10p+ 2400p
Tính cước thông thường
DATA24 V70P12T gửi 1543
1.290.000đ360 ngày
3GB/ngày + MP gọi nội mạng < 20P + 100P ngoại mạng
Ngắt kết nối
DATA24 VD12912T gửi 1543
1.490.000đ360 ngày
1440GB
Ngắt kết nối
DATA24 VD14912T gửi 1543
690.000đ360 ngày
28.8GB+ miễn phí dưới 10p+ 30p
Tính cước thông thường
DATA24 VD6912T gửi 1543
Gói cước 1 năm (360 ngày) với ưu đãi đặc biệt khi đăng ký gói cước 3G 4G chu kỳ dài là sử dụng 1 năm không tốn thêm cước phát ngoài gói, đặc biệt là tiết kiệm 30% cước phí so với đăng ký theo tháng thông thường cụ thể