Menu

Dành cho thuê bao mới Viettel

Dành cho sim mới kích hoạt từ ngày 21/02/2017 đến nay

Gói cước

Dung lượng

Cước phát sinh

Cú pháp

Đăng ký nhanh

Gói 12V50C

600.000đ360 ngày
3GB + 1000p
Ngắt kết nối data
12V50C 866555230 gửi 9123

Gói 6V50C

300.000đ180 ngày
3GB + 1000p
Ngắt kết nối data
6V50C 866555230 gửi 9123

Gói 3V50C

150.000đ90 ngày
3GB + 1000p
Ngắt kết nối data
3V50C 866555230 gửi 9123

Gói V50C

50.000đ30 ngày
3GB + 1000p
Ngắt kết nối data
V50C 866555230 gửi 9123

Gói T70K

70.000đ30 ngày
500P
Mua thêm gói
T70K 866555230 gửi 9123

Gói T50K

50.000đ30 ngày
200P
Mua thêm gói
T50K 866555230 gửi 9123

Dành cho sim mới kích hoạt từ ngày 21/02/2017 đến nay