Menu

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ 3G/4G

Cùng với việc nâng cao chất lượng tốc độ truy cập mạng, để phục vụ tốt hơn nữa khách hàng, Viettel cung cấp cho bạn nhiều gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng. Chúng tôi xin thiệu các gói cước 3G, 4G Viettel đang triển khai và cách đăng ký đơn giản nhất cho bạn. Đăng kí bằng cách soạn tin theo cú pháp:

GÓI-CƯỚC 866555230

Gửi 9123

866555230 là mã tổng đài đăng ký dịch vụ 3G/4G tự động tặng thêm data theo chiến dịch của Viettel (miễn phí tin nhắn đăng ký)

GÓI CƯỚC HOT VIETTEL

Gói cước giá rẻ, dung lượng khủng, được yêu thích nhất hiện nay!

Gói cước

Dung lượng

Cước phát sinh

Cú pháp

Đăng ký nhanh

Gói V120N

120.000đ30 ngày
goi V120N hot
4GB/ngày + MP nội mạng <20P + 50P ngoại mạng
Ngắt kết nối
V120N 866555230 gửi 9123

Gói 12V120C

1.440.000đ360 ngày
goi 12V120C hot
2GB/ngày + MP nội mạng <20P + 50P ngoại mạng
Ngắt kết nối
12V120C 866555230 gửi 9123

Gói 6V120C

720.000đ180 ngày
goi 6V120C hot
2GB/ngày + MP nội mạng <20P + 50P ngoại mạng
Ngắt kết nối
6V120C 866555230 gửi 9123

Gói V120C

120.000đ30 ngày
goi V120C hot
2GB/ngày + MP nội mạng <20P + 50P ngoại mạng
Ngắt kết nối
V120C 866555230 gửi 9123

GÓI CƯỚC 3G/4G CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL

Gói cước

Dung lượng

Cước phát sinh

Cú pháp

Đăng ký nhanh

Gói MIMAX70

70.000đ30 ngày
goi MIMAX70 hot
3GB
Miễn phí
MIMAX70 866555230 gửi 9123

Gói MIMAXSV

50.000đ30 ngày
goi MIMAXSV hot
3GB
Miễn phí
MIMAXSV 866555230 gửi 9123

Gói XL90

90.000đ30 ngày
goi XL90 hot
9GB
25đ/50kb
XL90 866555230 gửi 9123

Gói EST30

30.000đ 7 ngày
goi EST30 hot
7GB
Ngừng truy cập
EST30 866555230 gửi 9123

Gói MIMAX90

90.000đ30 ngày
goi MIMAX90 hot
5GB
Miễn phí
MIMAX90 866555230 gửi 9123

Gói MIMAX125

125.000đ30 ngày
goi MIMAX125 hot
8GB
Miễn phí
MIMAX125 866555230 gửi 9123

Gói UMAX300

300.000đ30 ngày
goi UMAX300 hot
30GB
Miễn phí
UMAX300 866555230 gửi 9123

Gói ST30K

30.000đ7 ngày
goi ST30K hot
7GB
Ngắt kết nối
ST30K 866555230 gửi 9123

Gói ST15K

15.000đ3 ngày
goi ST15K hot
3GB
Ngắt kết nối
ST15K 866555230 gửi 9123

Gói MI10D

10.000đ1 ngày
goi MI10D hot
2GB
25đ/50kb
MI10D 866555230 gửi 9123

Gói MI5D

5.000đ1 ngày
goi MI5D hot
500MB
Miễn phí
MI5D 866555230 gửi 9123

Gói ST90

90,000đ30 ngày
goi ST90 hot
30GB
Ngừng kết nối
ST90 866555230 gửi 9123

Gói T70K

70.000đ30 ngày
500P
Mua thêm gói
T70K 866555230 gửi 9123

Gói MIMAX200

200.000đ30 ngày
15GB
Miễn phí
MIMAX200 866555230 gửi 9123

Gói D15

15.000đ 3 ngày
3GB
Ngắt kết nối
D22 D15 gửi 9084

Gói ST120

120,000đ30 ngày
28GB
25đ/50kb
ST120 866555230 gửi 9123

Gói ST150

150,000đ30 ngày
28GB
Ngừng kết nối
ST150 866555230 gửi 9123

Gói Mp50X

5000030 ngày
300p
Tính cước thông thường
MP50X 866555230 gửi 9123

Gói D10

10.000đ1 ngày
3GB Data tốc độ cao
9.76đ/50KB
D10 866555230 gửi 9123

Gói T50K

50.000đ30 ngày
200P
Mua thêm gói
T50K 866555230 gửi 9123

GÓI COMBO VIETTEL

Gói cước

Dung lượng

Cước phát sinh

Cú pháp

Đăng ký nhanh

Gói HI90

90.000đ30 ngày
goi HI90 hot
3GB
Hết lưu lượng dừng truy cập
HI90 866555230 gửi 9123

Gói F90

90,000đ30 ngày
goi F90 hot
5Gb
Ngừng kết nối
F90 866555230 gửi 9123

Gói V120

120,000 đ30 ngày
goi V120 hot
60GB
Ngừng kết nối
V120 866555230 gửi 9123

Gói 3F90

270,000đ90 ngày
15Gb
Ngừng kết nối
3F90 866555230 gửi 9123

Gói 6F90

540,000đ180 ngày
30Gb
Ngừng kết nối
6F90 866555230 gửi 9123

Gói 12F90

1,080,000 đ360 ngày
60GB
Ngừng kết nối
12F90 866555230 gửi 9123

Gói F120

120,000đ30 ngày
7Gb
Ngừng kết nối
F120 866555230 gửi 9123

Gói F140

140,000đ30 ngày
8Gb
Ngừng kết nối
F140 866555230 gửi 9123

Gói F190

190,000đ30 ngày
9Gb
Ngừng kết nối
F190 866555230 gửi 9123

Gói V70C

7000030 ngày
15
ngắt kết nối
V70C 866555230 gửi 9123

Gói ST90K

9000030 ngày
30
ngắt kết nối
ST90K 866555230 gửi 9123

CÁC GÓI CƯỚC CHO SIM DCOM VIETTEL

Gói cước

Dung lượng

Cước phát sinh

Cú pháp

Đăng ký nhanh

Gói D70

70.000đ30 ngày
7GB
Miễn phí
D70 866555230 gửi 9123

Gói D120

120.000đ30 ngày
12GB
Miễn phí
D120 866555230 gửi 9123

Gói D200

200.000đ30 ngày
20GB
Miễn phí
D200 866555230 gửi 9123

Gói D500

500.000đ360 ngày
48GB
Miễn phí
D500 866555230 gửi 9123

Gói D900

900.000đ 360 ngày
84GB
Miễn phí
D900 866555230 gửi 9123

Gói D50

50.000đ30 ngày
3.5GB
9.76đ /50KB
D50 866555230 gửi 9123