Menu
data mobi 4g

Gói Mobile Internet

Mobile Internet là dịch vụ truy cập Internet trực tiếp từ máy điện thoại di động thông qua các công nghệ truyền dữ liệu GPRS/EDGE/3G/4G của mạng MobiFone.

Gói cước

Dung lượng

Cước phát sinh

Cú pháp

Đăng ký nhanh

Gói TV30

20.000đ30 ngày
Xem 37 kênh truyền hình
Tính cước thông thường
MS3 TV30 gửi 9084

Gói 12M200

2.400.000360 ngày
240 GB
Miễn phí
MS3 12M200 gửi 9084

Gói M10

10.000đ 30 ngày
goi M10 hot
50MB
25đ/50KB
MS3 M10 gửi 9084

Gói M25

25.000đ30 ngày
150MB
25đ/50KB
MS3 M25 gửi 9084

Gói M50

50.000đ30 ngày
450MB
25đ/50KB
MS3 M50 gửi 9084

Gói M70

70.000đ30 ngày
goi M70 hot
3.8GB
Ngắt kết nối
MS3 M70 gửi 9084

Gói M120

120.000đ30 ngày
8.8GB
Tính cước thông thường
MS3 M120 gửi 9084

Gói M90

90.000đ30 ngày
goi M90 hot
5.5GB
25đ/50Kb
MS3 M90 gửi 9084

Gói M79

79.000đ30 ngày
4GB + 1020p
Ngắt kết nối
MS3 M79 gửi 9084

Bạn có thể truy cập Internet trực tiếp từ máy điện thoại di động thông qua các công nghệ truyền dữ liệu GPRS/EDGE/3G/4G của mạng MobiFone.

- Đối tượng sử dụng: Dịch vụ được cung cấp cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của MobiFone đang hoạt động 02 chiều.

- Phương thức tính cước:

Với thuê bao trả sau: Cước dịch vụ sẽ được khách hàng thanh toán vào hóa đơn cước hàng tháng.
Đối với thuê bao trả trước: Cước dịch vụ sẽ được trừ vào tài khoản chính. Các gói cước ngày và gói tuần sẽ được tự động gia hạn khi hết chu kỳ nếu khách hàng không huỷ gói
- Quy định đăng ký và sử dụng gói cước:

M0 là gói cước mặc định của dich vụ. Khi đăng ký dịch vụ thành công, bạn sẽ được sử dụng dịch vụ Mobile Internet với gói cước mặc định M0.
Thời gian sử dụng của gói cước 1 ngày là 24h, của gói cước 7 ngày là 24h*7 (h), của gói cước 30 ngày là 24h*30 (h) kể từ thời điểm đăng ký/gia hạn gói cước th��nh công.
Dung lượng sử dụng được tính trên tổng dung lượng download và upload.
Dung lượng miễn phí và dung lượng sử dụng tốc độ tối đa của các gói cước chỉ được sử dụng trong chu kỳ của gói cước đó. Nếu bạn không sử dụng hết, dung lượng đó sẽ không được chuyển sang chu kỳ tiếp theo.
Tại thời điểm đăng ký gói cước mới qua SMS, nếu tài khoản chính của thuê bao không đủ tiền để trừ cước thuê bao gói thì hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo và mời thuê bao đăng ký gói cước mới thay thế. Gói cước mới được hệ thống lựa chọn phù hợp với số dư tài khoản chính của thuê bao.
Nếu bạn xác nhận việc đăng ký gói cước mới thì hệ thống sẽ thực hiện trừ cước, đăng ký gói và gửi tin nhắn thông báo sau khi thực hiện thành công. Để xác nhận đăng ký gói cước, bạn soạn Y đến 999 trong 10 phút kể từ khi nhận được tin nhắn mời đăng ký gói.
Nếu bạn yêu cầu đăng ký gói cước mới khi gói cước đang sử dụng còn dung lượng miễn phí sử dụng tốc độ tối đa, hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận việc đăng ký gói cước mới đó.
Nếu bạn yêu cầu hủy gói cước khi gói cước vẫn còn dung lượng miễn phí thì bạn sẽ không được tiếp tục sử dụng dung lượng miễn phí và không được hoàn tiền.
- Quy định Gia hạn và không gia hạn gói cước:

Các gói cước Mobile Internet được tự động gia hạn. Nếu bạn không yêu cầu hủy hoặc không gia hạn thì gói cước sẽ được tự động gia hạn cho chu kỳ tiếp theo.
Đối với gói cước 30 ngày và 7 ngày, trước khi gói cước tháng hết hạn 01 ngày, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo gia hạn gói cước bằng tin nhắn.
Không tự động gia hạn đối với gói cước D1. Khi hết thời hạn sử dụng gói cước D1, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo hết thời hạn sử dụng. Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, bạn phải đăng ký lại.
Tại thời điểm gia hạn gói cước không giới hạn dung lượng tháng đang sử dụng, nếu tài khoản chính của thuê bao không đủ tiền để trừ cước thuê bao gói thì hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo và mời thuê bao đăng ký gói cước tuần để thay thế. Gói cước mới được hệ thống lựa chọn phù hợp với số dư tài khoản chính của thuê bao. Gói cước khách hàng lựa chọn sử dụng được gia hạn theo quy định của dịch vụ.
Nếu bạn chủ động gia hạn gói cước qua SMS khi gói đang sử dụng còn dung lượng miễn phí (sử dụng tốc độ cao) thì hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện gia hạn gói cước. Gói cước mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi yêu cầu gia hạn thành công tuy nhiên ngày sử dụng còn lại của gói cước cũ sẽ không được cộng dồn.
Khi thuê bao trả sau được mở lại 2 chiều: tự động đăng ký lại gói cước cũ cho thuê bao ngay sau khi thuê bao mở lại 2 chiều. Tiền cước data phát sinh trước khi hệ thống đăng ký lại gói cước cho thuê bao được tính theo cước M0/FC0.
Khi thuê bao trả trước được mở lại 2 chiều:
Tự động đăng ký lại gói cước cũ cho khách hàng nếu tài khoản chính còn đủ tiền.
Mời đăng ký gói cước thay thế nếu tài khoản không đủ tiền đăng ký gói cước cũ.
Gói cước không được gia hạn trong những trường hợp sau:
Thuê bao gửi tin nhắn hủy hoặc yêu cầu không gia hạn gói cước trước thời điểm hệ thống gia hạn gói cước.
Thuê bao trả trước không đủ tiền để gia hạn gói cước sẽ chia thành các trường hợp sau:
Tài khoản của thuê bao đủ để đăng ký gói cước khác thay thế: Mời đăng ký gói cước có giá trị thấp hơn (thuê bao phải xác nhận việc đăng ký gói);
Nếu thuê bao không thỏa mãn trường hợp 1 hoặc không xác nhận đăng ký gói cước thay thế: Tạm khóa gói cước và thực hiện trừ cước trong 15 ngày liên tục để gia hạn gói. Trong thời gian này, nếu thuê bao đủ tiền để gia hạn gói cước thì hệ thống sẽ gia hạn (không áp dụng khi tài khoản nhận được tiền từ các dịch vụ ứng, lì xì, fast share, M2U, …). Nếu sau 15 ngày, thuê bao vẫn không có đủ tiền để gia hạn gói cước thì gói sẽ bị hủy.
- Quy định tặng gói cước

Thuê bao nhận đang sử dụng gói cước Mobile Internet cơ bản còn hiệu lực và còn dung lượng miễn phí hoặc đang sử dụng gói cước data không giới hạn dung lượng còn hiệu lực thì không được nhận các gói data, trừ gói Zing hoặc gói IP khác.
Tặng gói cước không áp dụng đối với các gói data tốc độ cao.

Bạn hãy tham khảo qua các gói cước trên để hiểu chi tiết hơn về ưu đãi gói nhé! Chúc bạn đăng ký gói phù hợp thành công!