Menu
data mobi 4g

Gói cước DATA Mobifone

Gói cước DATA Mobifone

Gói cước

Dung lượng

Cước phát sinh

Cú pháp

Đăng ký nhanh

Gói C90N

90.00030 ngày
goi C90N hot
120GB + 1000 phút nội mạng
Ngắt kết nối
MS3 C90N gửi 9084

Gói C390

390.000đ30 ngày
60GB + miễn phí gọi nội mạng
Ngắt kết nối
MS3 C390 gửi 9084

Gói C290

290.00030 ngày
60GB + miễn phí gọi nội mạng
Ngắt kết nối
MS3 C290 gửi 9084

Gói X30

100.000đ30 ngày
2.5GB
75đ/50KB
MS3 X30 gửi 9084

Gói QT50

50000 d30 ngày
100 GB hoặc 2GB
Ngắt kết nối
MS3 QT50 gửi 9084

Gói MC299

299000 d60 ngày
12GB + 3300 phút gọi
Ngắt kết nối
MS3 MC299 gửi 9084

Gói MC149

149.000đ60 ngày
8GB + 1580 phút gọi
Ngắt kết nối
MS3 MC149 gửi 9084

Gói MC99

99.000đ30 ngày
2GB + 1100 phút gọi
Ngắt kết nối
MS3 MC99 gửi 9084

Gói TIKA

50.000đ 30 ngày
6GB
Ngắt kết nối
MS3 TIKA gửi 9084

Gói C190

190.000đ30 ngày
60GB
Ngắt kết nối
MS3 C190 gửi 9084

Gói cước DATA Mobifone:

Bao gồm các gói có : Combo ưu đãi thoại + SMS+ Lưu lượng DATA tốc độ cao

Vậy thì bạn hãy tham khảo qua các gói trên để cùng tìm hiểu chi tiết về các gói cước DATA Mobifone.